Utwórz fakturę

VULKANUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VULKANUS
PIN 35735830
TIN 2020269625
Numer VAT SK2020269625
Data utworzenia 22 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VULKANUS
Mickiewiczova 2
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 47 052 €
Zysk 8 721 €
Kapitał 46 383 €
Kapitał własny 13 672 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905723500, 0255564448
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 38,356
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,060
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 38,356
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 22,393
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,369
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,721
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 15,963
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 15,363
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,638
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 312
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,413
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 47,052
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 34,473
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,579
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,871
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,764
C. Usług (účtová grupa 51) 19,311
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 869
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 155
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 9,592
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,181
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,398
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,181
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,460
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,721
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015