Utwórz fakturę

F.I.R.E. Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy F.I.R.E. Slovakia
PIN 35735961
TIN 2021375840
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.I.R.E. Slovakia
Riazanska 77
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 910 €
Zysk 1 961 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244460238
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 8,161
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,161
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,957
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,906
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,906
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 1,051
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,204
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,146
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 58
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 8,161
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,789
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -18,721
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,331
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,052
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,961
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,950
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 141
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 141
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,809
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,632
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,632
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,864
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 556
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,757
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,747
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,910
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,747
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,163
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,252
D. Usług (účtová grupa 51) 3,211
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,041
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,658
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,536
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 141
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 141
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,517
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 556
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 556
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,961
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015