Utwórz fakturę

Renault Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Renault Slovensko
PIN 35736003
TIN 2020269449
Numer VAT SK2020269449
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Renault Slovensko
Einsteinova 24
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 059 168 €
Zysk 91 411 €
Kapitał 14 325 019 €
Kapitał własny 1 484 404 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0216166, 0800606111, 0800166166
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,966,557
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 918,796
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 918,796
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 13,117
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 905,679
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,007,465
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,113,188
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,113,188
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,200,519
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,200,519
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,688,955
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 461,708
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,708
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 8,251,455
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 55,792
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,920,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,803
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,321
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -518
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 40,296
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 40,296
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,966,557
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 543,789
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 182,567
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 182,567
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 18,257
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 18,257
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 251,554
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 251,554
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,411
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,422,768
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,624
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10,624
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 8,295,820
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,657,048
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,657,048
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,093
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,631,679
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,116,324
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,348
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,103,976
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 157,065,847
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,059,168
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 73,044,335
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 210,450
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 782,040
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,022,343
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 156,325,008
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 63,842,653
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 293,963
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -2,713
D. Usług (účtová grupa 51) 5,973,777
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 786,387
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 580,777
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 177,872
4. Koszty społeczne (527, 528) 27,738
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 35,533
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 253,688
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 253,688
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 692,856
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -3,053
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,451,917
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 734,160
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,147,105
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,679
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3,191
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3,191
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,488
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 353,318
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 351,041
2. Pozostałe koszty (562A) 351,041
O. Walutowe straty (563) 385
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,892
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -346,639
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 387,521
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 296,110
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 487,442
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -191,332
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 91,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736003 TIN: 2020269449 Numer VAT: SK2020269449
 • Zarejestrowana siedziba: Renault Slovensko, Einsteinova 24, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika 28.06.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Renault Group B.V. 182 567 € (100%) Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2008Nové sidlo:
   Einsteinova 24 Bratislava 851 01
   14.05.2008Zrušené sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   19.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Richard Evanson Na břehu 897/1C Praha 190 00 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.2007
   18.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   26.01.2006Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Boeingavenue 275 Schiphol-Rijk 119 PD Holandsko
   25.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   05.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Coursimault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   04.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   21.09.2005Nový štatutárny orgán:
   Sylvain Arnaud Courismault rue de Chemin Vert 56 Boulogne - Billancourt Francúzska republika Vznik funkcie: 10.08.2005
   20.09.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   23.03.2004Nové sidlo:
   Obchodná 2 Bratislava 811 06
   22.03.2004Zrušené sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   09.01.2002Nový štatutárny orgán:
   Philippe Metras Isoppgasse 4 Viedeň Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Jakubovo nám. 3 Bratislava 811 09
   08.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   17.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Dr . Ekkehard Nitsch Wagnerstr 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Révova 4069/9 Bratislava
   16.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
   26.05.1998Nové sidlo:
   Dostojevského rad 28 Bratislava 811 09
   25.05.1998Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   19.12.1997Nové obchodné meno:
   Renault Slovensko, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj áut, ojazdených áut, náhradných dielov a príslušenstva
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   reklamná a propagačná činnosť
   leasingová činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Renault Group B.V. Wibautstraat 224 Amsterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Ekkehard Nitsch Wagnerstr. 29/13 Hinterbruehl Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Riazanská 681/54 Bratislava - mestská časť Nové Mesto