Utwórz fakturę

TRONET - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TRONET
PIN 35736054
TIN 2020251783
Numer VAT SK2020251783
Data utworzenia 01 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba TRONET
Plynárenská 5
82975
Bratislava
Financial information
Zysk 2 614 €
Kapitał 530 949 €
Kapitał własny 326 806 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0258224111
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 7,851
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 13
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 361,171
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 361,136
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 369,022
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 329,432
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 199,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 199,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 127,618
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,614
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,590
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 38,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,008
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 48
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 110
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,293
C. Usług (účtová grupa 51) 50
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 50
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,186
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,293
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -50
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5,404
X. Interesu dochód (662) 39
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 5,365
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 530
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 530
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 4,874
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,581
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 967
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,614
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015