Utwórz fakturę

KETOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.06.2016
Basic information
Nazwa firmy KETOS
PIN 35736089
TIN 2020229310
Numer VAT SK2020229310
Data utworzenia 19 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KETOS
Staré ihrisko 3
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 929 449 €
Zysk 53 732 €
Kapitał 726 696 €
Kapitał własny 402 907 €
Dane kontaktowe
E-mail shop@ketos.eu
witryna internetowa http://www.ketos.eu
Telefon(y) +421244458849
Telefon(y) kom. +421905632876
Nr(y) faksu 0244250791
Date of updating data: 01.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 956,953
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 268,107
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 38,000
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 38,000
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 226,166
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,900
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 133,955
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 63,311
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,941
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,941
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 684,262
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 427,226
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 415,226
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 12,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 225,488
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 225,488
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,488
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31,548
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,548
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 20,000
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,584
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,584
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 956,953
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 489,461
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 120,340
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 308,086
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 308,086
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 53,732
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,492
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 120,092
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 81,556
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,556
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,355
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,012
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,169
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 347,400
Date of updating data: 01.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,927,291
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,929,449
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,828,836
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,455
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,158
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,845,436
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,373,442
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 62,013
D. Usług (účtová grupa 51) 139,832
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 233,302
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 168,556
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 59,335
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,411
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,797
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 26,813
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 26,813
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,237
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 84,013
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 352,004
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,015
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,015
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 17,141
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,290
2. Pozostałe koszty (562A) 8,290
O. Walutowe straty (563) 3,422
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,429
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,126
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 68,887
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 15,155
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,155
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 53,732
Date of updating data: 01.06.2016
Date of updating data: 01.06.2016