Utwórz fakturę

MAGAT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MAGAT
PIN 35736194
TIN 2020269405
Numer VAT SK2020269405
Data utworzenia 23 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAGAT
Veľké Leváre 1123
90873
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 796 €
Zysk -42 832 €
Kapitał 4 335 655 €
Kapitał własny 3 986 562 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 4,302,369
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 4,302,369
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,135
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,967
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,848
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 109
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,617
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4,310,336
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,943,729
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 4,129,058
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 4,129,058
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,534
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -145,031
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,832
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 366,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 356,740
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,084
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,092
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,668
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,324
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,783
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,796
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 33,488
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,308
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 79,607
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) -721
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,026
C. Usług (účtová grupa 51) 23,632
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 19,129
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,989
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 25,744
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 462
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 346
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -40,811
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,551
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,061
N. Walutowe straty (563) 789
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,061
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -41,872
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -42,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736194 TIN: 2020269405 Numer VAT: SK2020269405
 • Zarejestrowana siedziba: MAGAT, Veľké Leváre 1123, 90873, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava 21.09.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALSGREND HOLDINGS LIMITED 4 129 058 € (100%) Nikosia Cyperská republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2012Noví spoločníci:
   ALSGREND HOLDINGS LIMITED Egkomi, Doiranis 10 Nikosia Cyperská republika
   13.01.2012Zrušeny spoločníci:
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17 - 19 Limassol 3052 Cyprus
   28.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 48 Bratislava 851 10
   31.03.2006Noví spoločníci:
   Lemi Munajev Záhumenná 48 Bratislava 851 10
   KLARET DEVELOPMENT LIMITED Omonoias 17 - 19 Limassol 3052 Cyprus
   30.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   04.12.2003Nové sidlo:
   1123 Veľké Leváre 908 73
   Nové predmety činnosti:
   spracovanie dreva - výroba piliarska
   ťažba dreva
   približovanie dreva pomocou mechanizmov a koní
   výroba a montáž bytových doplnkov z dreva
   03.12.2003Zrušené sidlo:
   Kozia 48 Malacky 901 13
   02.11.1998Nové sidlo:
   Kozia 48 Malacky 901 13
   01.11.1998Zrušené sidlo:
   Grösslingova 6-8 Bratislava 811 01
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Imran Bagaev Znievska 3061/12 Bratislava
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Imran Bagaev Lenina 123/11 Groznyj Rusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Hrkotáč Palisády 5 Bratislava 811 01
   23.12.1997Nové obchodné meno:
   MAGAT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grösslingova 6-8 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja motorových vozidiel
   prenájom motorových vozidiel
   reklamná a propagačná činnosť
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Imran Bagaev Lenina 123/11 Groznyj Rusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Hrkotáč Palisády 5 Bratislava 811 01