Utwórz fakturę

BEROSA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.10.2016
Basic information
Nazwa firmy BEROSA
PIN 35736259
TIN 2021372639
Data utworzenia 17 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEROSA
Jiráskova 1659/8
91101
Trenčín
Financial information
Sprzedaż i dochody 66 332 €
Zysk 1 063 €
Kapitał 22 997 €
Kapitał własny 10 929 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0327430924, 0326401672
Telefon(y) kom. +421911640401
Date of updating data: 21.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 41,870
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 41,870
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,870
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,769
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 9,302
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 56,639
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 14,303
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,937
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,063
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,336
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 21,381
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,544
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,027
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,819
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 899
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,799
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 411
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,000
Date of updating data: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 66,332
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 62,052
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,291
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 64,557
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,032
C. Usług (účtová grupa 51) 8,882
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 33,807
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 229
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,043
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,160
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,404
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,775
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 42,138
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 101
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 101
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -101
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,674
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 611
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,063
Date of updating data: 21.10.2016
Date of updating data: 21.10.2016