Utwórz fakturę

IK-SYSTEM SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy IK-SYSTEM SK
PIN 35736267
TIN 2021381285
Numer VAT SK2021381285
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IK-SYSTEM SK
Malý trh 2/A
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 500 €
Zysk -22 418 €
Kapitał 1 214 528 €
Kapitał własny -952 875 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0233527143
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,217,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,217,300
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 915,365
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 915,365
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 253,677
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 71,363
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,363
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 182,314
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 45,464
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 45,464
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,794
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,794
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,217,300
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -975,291
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 665
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -9,994
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -9,994
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -950,183
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -950,183
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,418
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,192,591
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -33,405
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 20
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) -33,425
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,225,226
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,916
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,916
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 647,387
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 469,547
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 216
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 127
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,423
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,095,610
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 770
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 770
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 30,500
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,449
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,380
D. Usług (účtová grupa 51) 1,880
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,421
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 3,084
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,337
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,336
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,763
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,669
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,949
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,240
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,536
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6,536
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6,536
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 15,045
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 14,835
2. Pozostałe koszty (562A) 14,835
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 210
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,509
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -21,458
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -22,418
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35736267 TIN: 2021381285 Numer VAT: SK2021381285
 • Zarejestrowana siedziba: IK-SYSTEM SK, Malý trh 2/A, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 13.10.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Majetkový Holding, a.s. 4 647 € (70%) Bratislava 821 08
  Pro Partners Holding, a.s. 1 992 € (30%) Bratislava 811 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2015Zrušeny spoločníci:
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   29.06.2007Noví spoločníci:
   Pro Partners Asset Management, a.s. Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   30.03.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovania predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Opatovce nad Nitrou 185 Opatovce nad Nitrou 972 02 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   08.12.2005Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 01
   07.12.2005Zrušené sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   30.10.2004Noví spoločníci:
   Majetkový Holding, a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Partners Asset Management, a.s. Skuteckého 39 Banská Bystrica 974 65
   Prvá slovenská investičná skupina a.s. Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Strieženec Dlhá 22/15 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 13.10.2004
   29.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   26.04.2002Nové sidlo:
   Námestie SNP 2497 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica Vznik funkcie: 31.01.2001
   25.04.2002Zrušené sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   09.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Pilich M. Rázusa 1509/24 Banská Bystrica
   08.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   08.09.2000Nové sidlo:
   Trieda SNP 75 Banská Bystrica 975 22
   Noví spoločníci:
   Obchodné domy PRIOR STRED, a.s. IČO: 31 562 817 Námestie SNP 2497 Zvolen
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Ďuriančík 5 Brusno
   07.09.2000Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   29.01.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti informačných technologických zariadení a výpočtovej techniky
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie dát
   25.05.1998Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Petr Mareš Krížna 3 Brno Česká republika prechodný pobyt na území SR : Turbínova 1 Bratislava 831 04
   24.05.1998Zrušeny spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.12.1997Nové obchodné meno:
   IK-SYSTEM SK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   IK-SYSTEM, s.r.o. IČO: 25 304 364 Křenova 60 Brno 658 71 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava 851 04