Utwórz fakturę

IMMO-KONCEPT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.05.2016
Basic information
Nazwa firmy IMMO-KONCEPT
PIN 35736330
TIN 2021387874
Numer VAT SK2021387874
Data utworzenia 05 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IMMO-KONCEPT
Medveďovej 1551/34
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 153 €
Zysk -15 887 €
Kapitał 27 669 €
Kapitał własny -45 569 €
Dane kontaktowe
E-mail financial@financial.sk
Telefon(y) 0244681269
Date of updating data: 17.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 74,070
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,462
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,462
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,462
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 67,904
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 33,224
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 33,224
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,212
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,779
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,779
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,433
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,468
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,178
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,290
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 704
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 704
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 74,070
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,090
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -62,843
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,843
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,887
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,160
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 138,440
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,579
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,579
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135,726
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,123
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,718
Date of updating data: 17.05.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,153
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 92,054
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,725
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,374
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,639
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 76,946
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 548
D. Usług (účtová grupa 51) 29,826
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 163
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 42
4. Koszty społeczne (527, 528) 1
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 228
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,928
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,928
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -11,486
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -11,541
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,482
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,815
2. Pozostałe koszty (562A) 1,815
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,481
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,967
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,920
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,920
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -15,887
Date of updating data: 17.05.2016
Date of updating data: 17.05.2016