Utwórz fakturę

BINART - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BINART
PIN 35736461
TIN 2020269680
Numer VAT SK2020269680
Data utworzenia 15 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BINART
Beblavého 8
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 68 478 €
Zysk 10 210 €
Dane kontaktowe
E-mail info@binart.sk
witryna internetowa http://www.diskart.sk
Telefon(y) +421262250517, +421262250501
Telefon(y) kom. +421948220444
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,485
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 64,574
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,187
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,073
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 123,485
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,484
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 74,971
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,210
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,001
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 31,001
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,221
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,195
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,942
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,643
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 68,478
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 295
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 69,882
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) -1,699
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 64,625
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 87
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,316
C. Usług (účtová grupa 51) 12,113
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 39,663
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 474
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 972
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,853
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 44,962
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9,588
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,586
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 253
N. Walutowe straty (563) 13
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 9,335
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 13,188
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,978
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 10,210
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015