Utwórz fakturę

KZT akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KZT akciová
PIN 35736526
TIN 2020229453
Numer VAT SK2020229453
Data utworzenia 24 listopad 1997
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba KZT akciová
Kukuričná 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 205 097 €
Zysk 2 755 €
Kapitał 2 368 189 €
Kapitał własny -2 704 194 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0337733734, 0337733735, 0337733736, 0337742044, 0903708574
Telefon(y) kom. 0903708574
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,017,933
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,012,933
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 5,000
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 141,362
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,606
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 117,129
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,627
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2,159,295
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,701,439
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,194
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,744,027
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,755
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 4,860,734
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 7,835
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,205,840
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 421,769
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,581
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,782,490
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 589,255
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 57,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 205,097
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 202,736
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,361
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 171,392
C. Usług (účtová grupa 51) 39,346
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,181
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 156,233
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -37,242
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,874
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 33,705
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 163,390
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 29,991
M. Koszty oprocentowania (562) 29,595
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 396
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -29,990
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,715
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,755
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736526 TIN: 2020229453 Numer VAT: SK2020229453
 • Zarejestrowana siedziba: KZT akciová, Kukuričná 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 listopad 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Pavel Trubač predseda Lozorno 1011 Lozorno 900 55 11.10.2007
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.01.2008
   08.12.2008Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   prevádzkovanie garáži a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   reklamná a propagačná činnosť
   21.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Robert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 10.01.2008
   20.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Jankechová - člen Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.08.2007
   24.10.2007Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Pavel Trubač - predseda predstavenstva Lozorno 1011 Lozorno 900 55 Vznik funkcie: 11.10.2007
   23.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda 1011/49 Lozorno Vznik funkcie: 24.11.1997
   09.08.2007Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Jankechová - člen Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 01.08.2007
   08.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   19.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda Prostredná 97/19 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.1997
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 15.02.2005
   18.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.09.2004
   10.09.2004Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Daniel Ráno Ružová dolina 22 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.09.2004
   09.09.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 4646/34 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   23.09.2003Nové predmety činnosti:
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   technicko-organizačné zabezpečenie verejných súťaží
   správa registratúrnych záznamov
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná Vznik funkcie: 24.11.1997
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda 1011/49 Lozorno Vznik funkcie: 24.11.1997
   22.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   zabezpečenie archívnej služby a nadväzných činností pri archivácii ekonomickej, právnej a technickej dokumentácie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda Belinského 16 Bratislava
   11.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elena Sopková Fialkové údolie 4646/34 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   10.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava Skončenie funkcie: 05.11.2002
   29.11.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Róbert Jankech Rozvodná 19 Bratislava Skončenie funkcie: 05.11.2002
   28.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bartek Vyšehradska 19 Bratislava
   11.10.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   10.10.1999Zrušeny predmety činnosti:
   organizácia a realizácia odborných školení
   22.05.1998Nové sidlo:
   Kukuričná 1 Bratislava 831 03
   21.05.1998Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 832 71
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   24.11.1997Nové obchodné meno:
   KZT akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 832 71
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru, - nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov - správa a vedenie obchodno - ekonomických činností iných podnikateľských subjektov s výnimkou bankových obchodov
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   organizácia a realizácia odborných školení
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   organizácia a realizácia odborných školení
   vydávanie odborných neperiodických publikácií
   činnosť realitných kancelárií - nákup a predaj nehnuteľností
   zabezpečenie archívnej služby a nadväzných činností pri archivácii ekonomickej, právnej a technickej dokumentácie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Bartek Vyšehradska 19 Bratislava
   Ing. Karol Jankech - predseda 716 Dunajská Lužná
   JUDr. Pavel Trubač - podpredseda Belinského 16 Bratislava