Utwórz fakturę

Bittner print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Bittner print
PIN 35736534
TIN 2020251563
Numer VAT SK2020251563
Data utworzenia 31 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Bittner print
Ivanská cesta 2C
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 688 986 €
Zysk 138 024 €
Kapitał 2 988 600 €
Kapitał własny 356 904 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,694,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,382,317
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 63,687
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 63,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,318,630
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,318,630
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,299,647
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 436,420
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 391,928
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 30,694
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 13,798
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 845,973
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 796,215
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 796,215
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 49,758
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,254
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,106
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,148
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,332
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,493
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,839
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,694,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 494,928
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 49,840
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 49,840
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,984
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,984
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 302,080
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 311,947
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,867
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,024
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,194,971
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 581,488
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 219
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 544,512
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 36,757
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,225
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,225
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,250,861
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 879,747
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 879,747
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,149
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,038
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,623
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 290,304
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,489
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,489
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 319,602
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 16,306
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 4,397
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,398
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,999
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,675,122
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,688,986
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 191,820
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,314,527
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 168,775
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 16,339
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 6,922
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -9,497
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,562,406
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,521
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,897,715
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,143
D. Usług (účtová grupa 51) 1,498,582
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 603,728
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 433,898
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 151,593
4. Koszty społeczne (527, 528) 18,237
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,665
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 282,541
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 282,541
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 3,736
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 246,061
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 126,580
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,278,708
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 253
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 21
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 21
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 232
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 105,669
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 99,756
2. Pozostałe koszty (562A) 99,756
O. Walutowe straty (563) 627
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,286
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -105,416
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,164
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -116,860
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,882
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -119,742
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 138,024
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736534 TIN: 2020251563 Numer VAT: SK2020251563
 • Zarejestrowana siedziba: Bittner print, Ivanská cesta 2C, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 01.12.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mojmír Bittner 54 840 € (100%) Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   fotografické služby
   počítačové služby
   prenájom hnuteľných vecí
   leasingová činnosť
   zásielkový predaj
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.06.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.04.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
   24.02.2010Noví spoločníci:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   23.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   13.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2C Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Mliekárenská 16010/7 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 01.12.2006
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   20.12.2006Noví spoločníci:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.12.2006
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 31.12.1997
   19.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   01.01.2005Nové obchodné meno:
   Bittner print s.r.o.
   31.12.2004Zrušené obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.12.1997
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   21.06.2000Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Bebravská 1 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   31.12.1997Nové obchodné meno:
   REPRO Bittner, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reprografické práce
   viazanie tlačovín a konečné spracovanie
   laminovanie
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárských strojov a zariadení vrátane elektrotechnických zariadení na spracovanie údajov
   spracovanie údajov na počítači s následným vytlačením a tlač z diskety
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom a leasing v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Monika Benediktová Čiernovodská 11 Bratislava
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Mojmír Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bittner Čiernovodská 11 Bratislava
   Eva Bittnerová Čiernovodská 11 Bratislava