Utwórz fakturę

MEDIATRONIC Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy MEDIATRONIC Slovensko
Stan Zniszczono
PIN 35736551
TIN 2020229519
Numer VAT SK2020229519
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MEDIATRONIC Slovensko
Belehradská 9
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 90 773 €
Zysk 18 072 €
Kapitał 152 498 €
Kapitał własny 598 €
Dane kontaktowe
E-mail info@mediatronic.sk
witryna internetowa http://www.mediatronic.sk
Telefon(y) +421262520620
Telefon(y) kom. +421903723019, +421903430430
Nr(y) faksu 0262520621
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 129,514
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 58,344
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 58,344
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 53,347
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,997
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,170
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,200
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 36
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 3,164
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 56,053
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 55,603
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 11,917
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,274
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,643
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 129,514
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,670
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,705
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 435
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,451
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 88,525
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 25,167
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,167
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,902
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,738
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,718
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 280
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 280
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,646
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,393
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 3,393
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 90,777
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 90,773
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,582
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,643
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 29,548
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,072
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,026
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 42,824
D. Usług (účtová grupa 51) 10,599
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 297
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,126
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,126
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,229
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,971
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,701
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,224
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,672
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,823
2. Pozostałe koszty (562A) 1,823
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 849
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,669
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 19,032
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,072
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • PIN :35736551 TIN: 2020229519 Numer VAT: SK2020229519
 • Zarejestrowana siedziba: MEDIATRONIC Slovensko, Belehradská 9, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   16.04.2002Nové obchodné meno:
   MEDIATRONIC Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Belehradská 9 Bratislava 831 04
   10.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným