Utwórz fakturę

SEVEREL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy SEVEREL
Stan Zniszczono
PIN 35736607
TIN 2020206947
Numer VAT SK2020206947
Data utworzenia 03 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEVEREL
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 615 €
Zysk -1 605 €
Kapitał 42 098 €
Kapitał własny -13 054 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 4
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -64
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 702
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -5,800
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,605
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 68
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 68
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 68
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,615
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,570
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,045
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 4,078
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 321
C. Usług (účtová grupa 51) 711
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 56
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -1,473
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,463
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,463
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,032
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 77
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -74
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,537
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 68
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,605
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :35736607 TIN: 2020206947 Numer VAT: SK2020206947
 • Zarejestrowana siedziba: SEVEREL, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 grudzień 1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.04.2016Zrušené obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   20.01.2015Nové obchodné meno:
   SEVEREL, spol. s.r.o. v likvidácii
   14.05.2001Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   03.12.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným