Utwórz fakturę

TECHNOPEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.10.2016
Basic information
Nazwa firmy TECHNOPEK
PIN 35736615
TIN 2020211050
Numer VAT SK2020211050
Data utworzenia 05 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TECHNOPEK
Gogoľova 18
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 051 655 €
Zysk 119 640 €
Kapitał 1 089 739 €
Kapitał własny 605 935 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421245241530
Nr(y) faksu 0245241530
Date of updating data: 14.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,221,046
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 307,363
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 307,363
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 231,984
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 40,051
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,328
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 911,528
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 438,001
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 438,001
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 383,719
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 293,526
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 293,526
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 5,632
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,236
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 26,325
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 89,808
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 986
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 88,822
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,155
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,221,046
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 629,762
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 503,483
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 529,219
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,736
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 119,640
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 591,284
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,671
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,671
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 600,975
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 593,282
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 593,282
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,114
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,510
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 669
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 400
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 638
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 638
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -17,000
Date of updating data: 14.10.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,050,787
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,051,655
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,012,337
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 38,450
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,895,799
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,632,489
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,462
D. Usług (účtová grupa 51) 137,104
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 85,116
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 62,524
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,424
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,168
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 633
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,899
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,899
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 155,856
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 257,732
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,932
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,932
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,932
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,107
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,645
2. Pozostałe koszty (562A) 1,645
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,462
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,175
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 152,681
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 33,041
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 33,041
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 119,640
Date of updating data: 14.10.2016
Date of updating data: 14.10.2016
 • PIN :35736615 TIN: 2020211050 Numer VAT: SK2020211050
 • Zarejestrowana siedziba: TECHNOPEK, Gogoľova 18, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Daniel Gerbel, PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 01.07.2016
  Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 01.07.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Barbara Gerbel 3 319 € (50%) Bratislava
  Eva Tomanová 3 319 € (50%) Šamorín
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.07.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Gerbel , PhD. Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2016
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 01.07.2016
   14.11.2000Nové obchodné meno:
   TECHNOPEK s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Barbara Gerbel Strmý vŕšok 8007/7 Bratislava
   Eva Tomanová Kúpeľná 5 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   19.12.1997Nové sidlo:
   Gogoľova 18 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť