Utwórz fakturę

Audit team - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Audit team
PIN 35736674
TIN 2020229431
Numer VAT SK2020229431
Data utworzenia 18 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Audit team
Hattalova 12
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 293 747 €
Zysk 5 645 €
Kapitał 125 057 €
Kapitał własny 72 721 €
Dane kontaktowe
E-mail auditteam@auditteam.sk
witryna internetowa http://www.auditteam.sk
Telefon(y) +421244456993
Nr(y) faksu 0244442089
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 152,466
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,937
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,937
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,937
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 137,215
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,287
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 343
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 2,944
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 60
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 60
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,581
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 11,581
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,581
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 122,287
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 525
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 121,762
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,314
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,115
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 3,199
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 152,466
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 78,367
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 65,419
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 65,419
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,645
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,099
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,701
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,701
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,064
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,846
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 23,721
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,995
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,683
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,819
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,334
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,334
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 290,802
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 293,747
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 290,803
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,944
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 285,986
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,869
D. Usług (účtová grupa 51) 29,584
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 236,849
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 187,388
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,950
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,511
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 463
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,712
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,712
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,509
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,761
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 255,294
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 124
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 124
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 124
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 252
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 252
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -128
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,633
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,988
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,988
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,645
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35736674 TIN: 2020229431 Numer VAT: SK2020229431
 • Zarejestrowana siedziba: Audit team, Hattalova 12, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1997
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava 18.12.1997
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 12.02.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miriam Lehocká 3 652 € (55%) Lužická 7 Bratislava
  Ing. Alžbeta Vešelényiová 2 988 € (45%) 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.2014Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   28.11.2013Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   27.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   16.04.2003Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna taxislužba
   Noví spoločníci:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1997
   Ing. Alžbeta Vešelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44 Vznik funkcie: 12.02.2001
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alžbeta Vašelényiová 121 Mýto pod Ďumbierom 976 44
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.12.2000Noví spoločníci:
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava Skončenie funkcie: 21.08.2002
   07.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   11.08.1999Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   prieskum trhu
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   24.06.1998Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   23.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   18.12.1997Nové obchodné meno:
   Audit team, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava
   Paulína Masaryková Na Barine 15 Bratislava
   Eugen Mladosievič Vajnorská 62 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Karais Herlianska 4 Bratislava
   Miriam Lehocká Lužická 7 Bratislava