Utwórz fakturę

Qualitum - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Qualitum
PIN 35736747
TIN 2021386389
Data utworzenia 05 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Qualitum
Vígľašská 10
85107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 261 €
Zysk -1 095 €
Kapitał 11 316 €
Kapitał własny 10 264 €
Dane kontaktowe
E-mail qualitum@gmail.com
Telefon(y) 0263825265
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,112
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,090
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,069
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,069
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,069
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 83
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 83
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,938
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,611
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,327
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 22
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,112
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,169
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,293
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,293
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,095
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 943
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 943
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 202
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 202
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 741
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,261
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,261
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 10,261
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,651
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 710
D. Usług (účtová grupa 51) 6,527
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 122
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,292
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -390
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,024
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 86
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 86
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -86
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -476
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 619
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 619
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,095
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4240341.tif
Date of updating data: 25.06.2015