Utwórz fakturę

PROXIMA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROXIMA Bratislava
PIN 35736771
TIN 2021374399
Numer VAT SK2021374399
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROXIMA Bratislava
Tomášikova 10/C
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 094 €
Zysk -113 394 €
Kapitał 245 378 €
Kapitał własny -194 635 €
Dane kontaktowe
E-mail empire@empireclub.sk
Telefon(y) 0243631792, 0243631793
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 170,054
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 170,054
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 66,955
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,882
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,112
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 176,936
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -308,030
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -201,607
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,394
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 484,966
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 469
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 484,497
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,877
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,560
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 481,060
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,094
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 11,831
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,263
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 126,329
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,706
C. Usług (účtová grupa 51) 28,008
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,159
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 18,988
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 52,354
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,114
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -112,235
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -38,883
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 199
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 199
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -199
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -112,434
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -113,394
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015