Utwórz fakturę

VERZUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VERZUS
PIN 35736836
TIN 2021361529
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VERZUS
Kollárova 14
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 400 €
Zysk 1 533 €
Dane kontaktowe
E-mail havilimova@stonline.sk
Telefon(y) 0255576516
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,121
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,121
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,540
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,540
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,540
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,581
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,982
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,599
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,121
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,641
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,307
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,307
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,469
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,469
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,533
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,400
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,400
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,295
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 633
D. Usług (účtová grupa 51) 2,662
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,105
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 93
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 93
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -92
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,013
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,533
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4190578.tif
Date of updating data: 25.06.2015