Utwórz fakturę

DEMJAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DEMJAN
PIN 35736895
TIN 2020242488
Numer VAT SK2020242488
Data utworzenia 18 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DEMJAN
Rebarborová 13
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 198 848 €
Zysk 89 563 €
Kapitał 246 946 €
Kapitał własny 28 251 €
Dane kontaktowe
E-mail demko0@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.zahradneprace-demjan.sk
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 133,748
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 133,748
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 148,970
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 142,849
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 740
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,381
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 282,718
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 117,150
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,948
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 89,563
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 165,568
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 475
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 145,093
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,755
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 5,021
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 29,919
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,398
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 20,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 198,848
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 198,848
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 88,440
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 28,580
C. Usług (účtová grupa 51) 11,920
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 42,033
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,784
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 78
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 110,408
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 158,348
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 609
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 609
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -609
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 109,799
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 20,236
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 89,563
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015