Utwórz fakturę

DASIVO Group - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.02.2016
Basic information
Nazwa firmy DASIVO Group
PIN 35736909
TIN 2020211105
Numer VAT SK2020211105
Data utworzenia 10 grudzień 1997
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DASIVO Group
Kríková 6
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 723 527 €
Zysk 75 451 €
Kapitał 331 143 €
Kapitał własny 205 307 €
Dane kontaktowe
E-mail dasivo@dasivo.sk
witryna internetowa http://dasivo.sk/referencie/
Telefon(y) kom. +421903732973
Nr(y) faksu 0243427482
Date of updating data: 09.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 499,431
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,821
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,821
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,821
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 488,610
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 302,117
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 284,018
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 284,018
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,099
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 186,493
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,494
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 180,999
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 499,431
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,127
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,046
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,046
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 197,623
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 231,938
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,315
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,819
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 235,304
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,412
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,412
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 204,182
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,627
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,627
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,316
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 39,399
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 94,134
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,706
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,710
Date of updating data: 09.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 723,527
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 723,527
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 723,527
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 626,589
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 53,828
D. Usług (účtová grupa 51) 181,798
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 375,850
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 279,255
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 94,395
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,200
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 723
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,773
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 4,773
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,617
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 96,938
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 488,201
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,410
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,847
2. Pozostałe koszty (562A) 1,847
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,563
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,410
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 93,828
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,377
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 18,377
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 75,451
Date of updating data: 09.02.2016
Date of updating data: 09.02.2016