Utwórz fakturę

PALLA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PALLA
PIN 35737069
TIN 2021398852
Numer VAT SK2021398852
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PALLA
Novomeského 40
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 559 €
Zysk 5 823 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421948404879
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 46,306
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 59,549
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 59,549
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 33,395
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,154
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 -13,645
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 27,713
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,713
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,713
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -41,358
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -51,234
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,876
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 402
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 402
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 46,306
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -173,521
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -185,986
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 67
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -186,053
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,823
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 219,665
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 192
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 192
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 56,810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,487
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,932
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,932
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 135,177
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 309
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 473
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,636
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 176
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 162
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 162
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 64,096
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 64,096
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,463
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,251
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,428
D. Usług (účtová grupa 51) 4,913
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,743
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,239
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,481
4. Koszty społeczne (527, 528) 23
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 369
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,536
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,536
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,262
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,308
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 49,755
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,525
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 11,368
2. Pozostałe koszty (562A) 11,368
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 157
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,525
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,783
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,823
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737069 TIN: 2021398852 Numer VAT: SK2021398852
 • Zarejestrowana siedziba: PALLA, Novomeského 40, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 11.06.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Patricius Palla 5 312 € (80%) Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
  Pavol Palla 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   09.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   PALLA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Novomeského 40 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná činnosť
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Patricius Palla Novomeského 2723/40 Pezinok 902 01
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Palla Bernolákova 1572/76 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 11.06.2002