Utwórz fakturę

DARPOL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DARPOL
PIN 35737131
TIN 2020203812
Numer VAT SK2020203812
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DARPOL
Glejovka č. 1
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 133 220 €
Zysk -12 373 €
Dane kontaktowe
E-mail darpol@next-com.sk
Telefon(y) 0903454747, 0905546500, 0336404833
Telefon(y) kom. 0903454747, 0905546500
Nr(y) faksu 0336404833
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,387
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,387
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 992
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,694
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 27,639
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 67
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,684
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 73,081
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85,443
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 33
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 627
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -80,369
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,373
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 158,524
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 954
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 150,503
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 59,859
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,600
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 88,044
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,680
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,987
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 133,220
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 132,603
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 136
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 481
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 144,361
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 83,938
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,146
C. Usług (účtová grupa 51) 38,702
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 11,035
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 535
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,141
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -47
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 731
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 731
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -731
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -11,872
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 501
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,373
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737131 TIN: 2020203812 Numer VAT: SK2020203812
 • Zarejestrowana siedziba: DARPOL, Glejovka č. 1, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexander Georgievič Nikolaevski 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  Natalia Valerievna Nikolaevskaia 6 640 € (50%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.10.2003Nové sidlo:
   Glejovka č. 1 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.01.1998
   14.10.2003Zrušené sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   02.03.1999Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov z dreva
   01.03.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   DARPOL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Drevárska 23 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Georgievič Nikolaevski Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01
   Natalia Valerievna Nikolaevskaia Svätoplukova 2649/39 Pezinok 902 01