Utwórz fakturę

TESS/maxi promotion - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TESS/maxi promotion
PIN 35737212
TIN 2020269713
Numer VAT SK2020269713
Data utworzenia 09 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TESS/maxi promotion
Víťazná 7
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 12 000 €
Zysk 5 229 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0255569731
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,623
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 14,400
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 14,623
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -335
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,278
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -20,170
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,229
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,958
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 14,758
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,875
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,882
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 12,000
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 12,000
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,200
C. Usług (účtová grupa 51) 5,200
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,800
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,800
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 97
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 97
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -96
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,704
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,475
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015