Utwórz fakturę

CULMEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CULMEN
PIN 35737352
TIN 2020256623
Numer VAT SK2020256623
Data utworzenia 09 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CULMEN
Ondrejovova 15
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 48 570 €
Zysk -16 594 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249113625
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,977
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,472
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,472
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,472
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,687
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,354
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,050
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,050
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 304
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,333
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 447
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 886
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 818
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 818
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,977
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,936
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -50,645
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -50,645
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,594
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 80,913
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 911
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 911
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 77,627
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,170
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,170
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72,841
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 242
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,375
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,375
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 48,570
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 48,570
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 48,570
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,856
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,812
D. Usług (účtová grupa 51) 20,790
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,545
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 22,244
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,696
4. Koszty społeczne (527, 528) 605
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 464
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,236
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,236
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -13,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 22,968
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,348
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,348
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,348
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,634
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,594
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737352 TIN: 2020256623 Numer VAT: SK2020256623
 • Zarejestrowana siedziba: CULMEN, Ondrejovova 15, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 09.01.1998
  Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 25.02.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Oliver Hudec 3 319 € (50%) Heyrovského 12 Bratislava 841 03
  Eva Hudecová 3 319 € (50%) Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 09.01.1998
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 25.02.2000
   23.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   25.02.2000Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   kresličské práce
   poradenské služby v obchode a službách v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne práce
   sprostredkovanie obchodu, zákaziek a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Hudecová Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   24.02.2000Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   25.11.1999Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   24.11.1999Zrušené sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   CULMEN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondrejovova 15 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Grasalkovičova 41 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Oliver Hudec Heyrovského 12 Bratislava 841 03
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28