Utwórz fakturę

REALIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REALIM
PIN 35737395
TIN 2021386169
Numer VAT SK2021386169
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba REALIM
Cabanova 22
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 099 €
Dane kontaktowe
E-mail pregalim@pregalim.sk
Telefon(y) 0905246696
Telefon(y) kom. 0905246696
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,245
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,245
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,245
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,394
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 317
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,228
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,837
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 22,639
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,639
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 42
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,597
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 402
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,137
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,405
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,653
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 69,099
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 69,099
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 62,428
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,785
C. Usług (účtová grupa 51) 2,579
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 35,227
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 492
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,802
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 543
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 6,671
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 50,735
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 130
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -130
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,541
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 6,541
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015