Utwórz fakturę

KATJA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy KATJA
Stan Zniszczono
PIN 35737484
TIN 2021426902
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KATJA
Rybničná 38
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 104 976 €
Zysk 14 066 €
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 238,123
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 133,800
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 133,800
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 133,800
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 103,745
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 95,976
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -4,024
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -4,024
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,769
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,473
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,296
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 578
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 533
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 238,123
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 147,910
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,536
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,536
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 124,668
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 124,668
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,066
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 90,213
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 90,213
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) -269
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -269
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 87,600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,882
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,029,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 104,976
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 9,000
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 95,976
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 112,568
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 137
D. Usług (účtová grupa 51) 6,294
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,537
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,537
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 99,328
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 270
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -7,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,569
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,020,176
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 995,550
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 24,093
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 24,093
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 533
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 533
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 995,638
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 995,550
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 88
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 24,538
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,946
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,066
Date of updating data: 06.08.2015
Files
4240215.tif
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :35737484 TIN: 2021426902
 • Zarejestrowana siedziba: KATJA, Rybničná 38, 83107, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2012Noví spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , PhD. Čárskeho 3541/2 Bratislava 841 04
   31.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   09.03.2006Nové sidlo:
   Rybničná 38 Bratislava 831 07
   08.03.2006Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   18.02.2002Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   podnikateľské a finančné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom, zo zdrojov, ktoré nepochádzajú z vkladov občanov
   usporadúvanie školení, seminárov a kurzov
   adminitratívne a kancelárske práce
   prenájom strojov a prístrojov
   14.09.2001Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 815 71
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Malátek , Csc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   13.09.2001Zrušené sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   03.11.2000Nové sidlo:
   Továrenská 14 Bratislava 811 09
   02.11.2000Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Milan Malátek , CSc. H. Meličkovej 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Malátek Račianska 35 Bratislava 831 02
   Ing. Branislava Rejdugová Alexyho 1 Bratislava 841 01
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   08.01.1998Nové obchodné meno:
   KATJA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 36 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financovaním
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Raška Medvedzie 123/10-57 Tvrdošín 027 44
   Mgr. Katarína Ryšánková Česká 6 Bratislava