Utwórz fakturę

INTER - REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy INTER - REAL
PIN 35737671
TIN 2021367777
Data utworzenia 08 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTER - REAL
Ventúrska 6
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 332 €
Zysk -16 343 €
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,000
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,000
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -96,980
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -87,276
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -87,276
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,343
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 97,980
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 61,657
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 61,657
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 27,330
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,330
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,639
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,874
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,874
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,332
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,332
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,332
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,187
D. Usług (účtová grupa 51) 24,187
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,855
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -15,855
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,863
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,343
Date of updating data: 03.02.2016
Files
4222568.tif
Date of updating data: 03.02.2016