Utwórz fakturę

KAMPEX trade - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Nazwa firmy KAMPEX trade
Stan Zniszczono
PIN 35737727
TIN 2020270120
Numer VAT SK2020270120
Data utworzenia 07 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KAMPEX trade
Vysoká 28
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 46 190 €
Zysk 795 €
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 95,125
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 95,125
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,054
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 82,565
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 62
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 82,503
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 177,690
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -261,166
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 673
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -269,274
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 795
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 438,856
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 438,856
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,546
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,416
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 426,894
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 46,190
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 45,320
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 870
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 44,322
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,445
C. Usług (účtová grupa 51) 17,151
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 637
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 21,940
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,149
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,868
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 24,724
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 113
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 113
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -113
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,755
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 795
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016
 • PIN :35737727 TIN: 2020270120 Numer VAT: SK2020270120
 • Zarejestrowana siedziba: KAMPEX trade, Vysoká 28, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2016Zrušené obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   KAMPEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 28 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným