Utwórz fakturę

MGH - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MGH
PIN 35737778
TIN 2020219542
Numer VAT SK2020219542
Data utworzenia 07 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MGH
Haburská 49/A
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 205 396 €
Zysk -113 603 €
Kapitał 863 477 €
Kapitał własny 153 623 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903924666
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 604,098
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 604,098
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,965
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 207,401
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 100,480
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28,048
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 47,382
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 811,499
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,020
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 497,910
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 497,910
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -344,287
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,603
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 771,479
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,358
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 764,776
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 66,021
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,043
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,593
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 686,119
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 609
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 4,736
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 205,396
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,141
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 165,064
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,900
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,291
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 316,845
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 26,726
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,032
C. Usług (účtová grupa 51) 60,653
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 52,230
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,865
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 54,265
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,074
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -111,449
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 71,794
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,194
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,194
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,194
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -112,643
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -113,603
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737778 TIN: 2020219542 Numer VAT: SK2020219542
 • Zarejestrowana siedziba: MGH, Haburská 49/A, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava 07.01.1998
  Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 16.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Teodora Lužinská 248 955 € (50%) Lackova 7 Bratislava 841 04
  JUPE invest s. r. o. 248 955 € (50%) Bratislava 821 09
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.2014Noví spoločníci:
   JUPE invest s. r. o. Trenčianska 56/D Bratislava 821 09
   26.09.2014Zrušeny spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   02.06.2012Noví spoločníci:
   DIAMOND F&B s. r. o. Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Prokopčák Záhradnícka 46/A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 16.05.2012
   03.04.2012Nové sidlo:
   Haburská 49/A Bratislava 821 01
   02.04.2012Zrušené sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   10.12.2008Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Jablonický Nám. Slobody 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.11.2008
   09.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.08.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Teodora Lužinská Lackova 7 Bratislava 841 04
   19.08.2008Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   29.07.2008Nové sidlo:
   Prešovská 59 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - učiteľ snowbordingu
   28.07.2008Zrušené sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   20.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   27.03.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Jablonický Nám.Slobody 6 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.03.2003Zrušeny spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   04.02.2002Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb
   prieskum trhu
   producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom športových potrieb
   prenájom snežných skútrov
   výroba a predaj nenahraných zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   Mária Pytlová Gercenova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Horanský Štúrovo námestie 88/40 Martin 036 01 Skončenie funkcie: 27.02.2003
   03.02.2002Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   03.12.1999Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   02.12.1999Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   07.01.1998Nové obchodné meno:
   MGH s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lacková 7 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Mário Lužinský Lacková 7 Bratislava
   MUDr. Gabriel Škurla Matušová 21 Bratislava