Utwórz fakturę

PM NEGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PM NEGA
PIN 35737930
TIN 2021362486
Data utworzenia 12 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PM NEGA
Mládeže 12
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 200 €
Zysk 1 716 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0725680725680
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,356
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,356
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,356
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,356
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,356
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,102
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,121
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,121
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,716
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,458
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 17
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,441
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 8,958
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 483
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,200
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,200
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,200
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,200
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 484
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 484
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,716
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015