Utwórz fakturę

BILLA REALITY SLOVENSKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BILLA REALITY SLOVENSKO
PIN 35737948
TIN 2020251970
Numer VAT SK2020251970
Data utworzenia 14 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BILLA REALITY SLOVENSKO
Bajkalská 19/A
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 421 372 €
Zysk 2 308 520 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 131,425,312
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 124,884,750
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 124,884,750
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 41,280,918
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 82,454,823
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 612,195
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 536,814
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,020,983
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,610,235
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,610,235
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,624,285
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 793,717
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 793,717
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 720,220
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 110,348
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,786,463
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,786,219
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 519,579
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 493,600
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 25,979
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 131,425,312
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,249,009
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 27,557,360
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 27,557,360
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 123,498
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,294,504
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,294,504
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 18,965,127
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,062,455
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,097,328
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,308,520
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 81,172,990
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,240,412
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 7,240,412
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,878,721
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,237,106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,237,106
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 68,606,580
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,035
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 53,857
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 53,857
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,313
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 2,903
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 410
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,469,248
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,421,372
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,336,518
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 84,854
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,502,766
D. Usług (účtová grupa 51) 1,993,670
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 430,601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 787,909
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,931,258
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -3,143,349
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 432,599
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -142,013
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,918,606
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,342,848
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 47,876
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 47,876
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 31,153
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16,723
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,162,809
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,114,648
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,114,648
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 48,161
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,114,933
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,803,673
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 495,153
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,508
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 428,645
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,308,520
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737948 TIN: 2020251970 Numer VAT: SK2020251970
 • Zarejestrowana siedziba: BILLA REALITY SLOVENSKO, Bajkalská 19/A, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 01.03.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  REWE International AG 27 557 360 € (100%) Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Albena Grozeva Georgieva Mladost 3 dictrict, bl.318 ent.6 fl.4 app.104 Sofia 1000 Bulharská republika Vznik funkcie: 01.05.2015
   20.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   31.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Dariusz Tomasz Bator Ul. Agrestowa 7A Bielany Wroclawskie 55-040 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2014
   30.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   23.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Staňo Orchideová 14619/62 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 01.03.2013
   22.03.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   07.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Zhelyu Zhelev Drotárska cesta 6172/106 Bratislava-Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 01.01.2013
   01.12.2012Nové predmety činnosti:
   prenájom garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel
   05.01.2012Noví spoločníci:
   REWE International AG IZ NO- Süd Strasse 3, Objekt 16 Wiener Neudorf 2355 Rakúska republika
   04.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   12.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   05.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Eva Maria Tögel Herta - Firnbergstrasse 16/38 Wien A-1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.07.2009
   18.02.2009Noví spoločníci:
   Euro-Billa Holding-Aktiengesellschaft IZ NO- Süd, Strasse 3 Wiener Neudoft 2355 Rakuska republika
   17.02.2009Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   05.11.2008Nový štatutárny orgán:
   Martin Gaber Salesianergasse 5 Wien A-1030 Rakúska republika Vznik funkcie: 10.10.2008
   04.11.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   01.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Jaroslaw Szczypka Schliebergstrasse 98a Leobendorf 2100 Rakúsko Vznik funkcie: 25.02.2008
   31.03.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   24.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Janisch Weissenhoter 3 Kritzendorf 3420 Rakúsko Vznik funkcie: 20.06.2007
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   30.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   18.10.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Csóka Bebravská 13273/7 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.09.2006
   Peter Seidner Za kasárňou 326/22 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 06.07.1999
   Mag. Hubert Schenk Einödstrasse 12 Pfaffstätten 2511 Rakúska republika Vznik funkcie: 15.09.2006
   Ing. Jana Zemánková Špačinská cesta 7 Trnava 917 00 Vznik funkcie: 15.09.2006
   17.10.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   26.01.2004Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prenájom hnuteľného majetku - spotrebný a priemyselný tovar, motorové vozidlá, kancelárska technika
   25.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   17.02.2003Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   16.02.2003Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   06.09.2002Nové sidlo:
   Bajkalská 19/A Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava Vznik funkcie: 06.07.1999
   05.09.2002Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   27.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.09.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Seidner Riazanská 66 Bratislava
   Ing Eduard Vrábel Latorická 17 Bratislava
   23.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   11.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Janisch Millöckergasse 32 Graz 8010 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   Mag. Ernst Rencher Portschachisee Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Zálužická 3 Bratislava Skončenie funkcie: 01.07.2002
   10.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   28.05.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Havlát Javorinská 15 Bratislava 811 03
   27.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   14.01.1998Nové obchodné meno:
   BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitné agentúry - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   leasing spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   EURO-BILLA Warenhandel-Aktiengesellschaft, IZ NO-Süd Strasse 3 Wr.neudorf 2355 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Róbert Cepko Na hlinách 19 Trnava