Utwórz fakturę

INTRAL - SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTRAL - SK
PIN 35737956
TIN 2020212172
Numer VAT SK2020212172
Data utworzenia 12 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTRAL - SK
Zápotočná 5
90901
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 317 361 €
Zysk -7 851 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346645121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,447,168
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,200,250
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,200,250
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 38,651
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,022,756
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,543
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 127,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,246,844
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,559
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 63,559
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,165,201
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 145,222
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,222
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 229
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,019,750
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 18,084
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 429
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,655
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 74
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 74
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,447,168
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -380,374
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 15,634
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,303
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -468,487
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 854,712
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,323,199
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,851
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,827,542
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 281
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 281
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 24,746
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,801,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 140,846
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 140,846
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,819,779
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 399
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 235
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 839,039
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 838
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 838
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 57,361
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 317,361
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 57,361
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 260,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 322,368
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,454
D. Usług (účtová grupa 51) 50,556
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,592
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,227
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,839
4. Koszty społeczne (527, 528) 526
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,683
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 84,440
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 84,440
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 165,641
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,007
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,649
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,885
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,145
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 1,145
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 740
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,884
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,891
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,851
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35737956 TIN: 2020212172 Numer VAT: SK2020212172
 • Zarejestrowana siedziba: INTRAL - SK, Zápotočná 5, 90901, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.11.2001Nové sidlo:
   Zápotočná 5 Skalica 909 01
   Nový štatutárny orgán:
   Rudolf Tomík Clementisa 30 Skalica 909 01
   Radovan Richter Clementisa 8 Skalica 909 01
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   08.08.2000Nové sidlo:
   Vranovská 4 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   07.08.2000Zrušené sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   30.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   29.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   12.01.1998Nové obchodné meno:
   INTRAL - SK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 3 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   tovarový leasing
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Oľga Švirlochová Furdekova 3 Bratislava