Utwórz fakturę

PASTEL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PASTEL
PIN 35738031
TIN 2021400777
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PASTEL
Hollého 1721/40
90031
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 600 €
Zysk 2 178 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 38,759
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 38,759
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 18,997
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,400
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 16,597
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,762
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 18,030
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,732
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 38,759
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,287
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 5,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 5,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,445
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,445
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,178
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,472
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 600
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 607
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,265
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,265
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 733
D. Usług (účtová grupa 51) 600
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 133
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,867
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,785
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 607
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 607
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,178
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266560.tif
Date of updating data: 25.06.2015