Utwórz fakturę

CORINEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy CORINEX
PIN 35738120
TIN 2020242653
Numer VAT SK2020242653
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba CORINEX
Kľukatá 6
82108
Bratislava
Financial information
Zysk -2 529 €
Dane kontaktowe
E-mail erik.spanik@corinex.com
Telefon(y) 0259212819
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 53,282
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,976
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 53,282
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,924
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 33,200
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,313
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 17,940
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,529
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,358
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,358
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 398
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 1,532
C. Usług (účtová grupa 51) 1,532
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -1,532
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -1,532
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 6
X. Interesu dochód (662) 6
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 42
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 42
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -36
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,568
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,529
Date of updating data: 13.07.2016
Date of updating data: 13.07.2016