Utwórz fakturę

OPTIK - PROMINENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy OPTIK - PROMINENT
PIN 35738146
TIN 2020270032
Numer VAT SK2020270032
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba OPTIK - PROMINENT
Wilsonova 4
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 563 064 €
Zysk 56 446 €
Dane kontaktowe
E-mail prominent@chello.sk
Telefon(y) 0252731567, 0255566250
Telefon(y) kom. +421911237232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 135,899
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 124,699
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 33,012
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 333,419
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 35
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 74,400
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,089
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,085
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 469,318
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 422,034
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 358,285
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 56,446
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,284
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,553
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 9,958
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 29,099
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,298
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,438
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,363
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 6,674
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 563,064
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 519,201
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,723
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 39,140
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 482,906
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 260,651
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,089
C. Usług (účtová grupa 51) 47,783
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 144,489
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,513
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 10,381
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 80,158
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 198,401
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,193
M. Koszty oprocentowania (562) 854
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,339
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -7,192
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 72,966
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 16,520
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 56,446
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738146 TIN: 2020270032 Numer VAT: SK2020270032
 • Zarejestrowana siedziba: OPTIK - PROMINENT, Wilsonova 4, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07 15.01.1998
  Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01 15.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Matej Jančík 3 319 € (50%) Wilsonova 4 Bratislava 811 07
  Dušan Nespala 3 319 € (50%) Ševčenkova 22 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01
   19.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Fedinova 8 Bratislava 851 01
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   OPTIK - PROMINENT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   očná optika
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Fedinova 8 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Matej Jančík Wilsonova 4 Bratislava 811 07
   Dušan Nespala Ševčenkova 22 Bratislava 851 01