Utwórz fakturę

HUNOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HUNOR
PIN 35738154
TIN 2020251816
Numer VAT SK2020251816
Data utworzenia 09 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HUNOR
Rovniankova 18
85102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 390 €
Zysk -5 374 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421263531760
Telefon(y) kom. +421905320423
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,491
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 13,432
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 9,103
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,633
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 7,470
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 756
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 756
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 756
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,573
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 532
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,041
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 59
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 59
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,491
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -38,446
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 334
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 334
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 135
2. Inne fundusze (427, 42X) 135
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -40,213
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -40,213
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,374
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 51,937
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 51,937
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 515
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 515
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 49,889
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,533
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 9,390
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,390
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,495
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 6,334
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,375
D. Usług (účtová grupa 51) 4,152
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 184
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,450
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,450
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,105
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,471
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 309
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -309
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,414
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -5,374
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738154 TIN: 2020251816 Numer VAT: SK2020251816
 • Zarejestrowana siedziba: HUNOR, Rovniankova 18, 85102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05 09.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Zoltán Nagy 6 672 € (100%) Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   25.03.2005Nové sidlo:
   Rovniankova 18 Bratislava 851 02
   24.03.2005Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Zoltán Nagy Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   HUNOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 826 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné mu spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   úprava hotových výrobkov, z dreva, kože,textílií, gumy, skla a porcelánu na účely darčekových predmetov
   vydávanie neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Zoltán Nagy Markova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zoltán Nagy Jamnického 3309/1C Bratislava 841 05
   Jozef Kozmér Hlavná 40 Tomášov 900 44
   Ing. Peter Vajda Jungmanova 18 Bratislava 851 01