Utwórz fakturę

JURKI - HAYTON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JURKI - HAYTON
PIN 35738162
TIN 2021364466
Numer VAT SK2021364466
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba JURKI - HAYTON
Domkárska 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 44 600 €
Zysk 3 572 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243410203, +421243413530, +421243413531, +421243413960, +421243413966
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,742,045
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,411,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 56,017
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 55,154
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 863
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,355,643
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 2,355,643
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 330,385
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 330,385
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 330,385
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,742,045
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,741,032
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,327,757
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,327,757
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,407,536
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 274
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 274
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,893
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,572
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,013
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,013
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,013
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 44,628
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 44,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 44,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,808
D. Usług (účtová grupa 51) 95
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,944
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 36,769
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 36,769
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,792
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,505
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 28
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 28
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 241
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 241
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -213
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,579
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,007
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,007
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,572
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738162 TIN: 2021364466 Numer VAT: SK2021364466
 • Zarejestrowana siedziba: JURKI - HAYTON, Domkárska 4, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Martin Jurkovič predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 31.12.2009
  Lujza Jurkovičová člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 08.11.2010
  Zuzana Garajová člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 29.06.2012
  Zuzana Bobrovská člen 198 Ratková 982 65 25.06.2014
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.07.2014Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Bobrovská - člen 198 Ratková 982 65 Vznik funkcie: 25.06.2014
   14.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   24.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Garajová - člen Záhradnícka 34 Palárikovo 941 11 Vznik funkcie: 29.06.2012
   23.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   29.12.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Jurkovič - predseda Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.12.2009
   Lujza Jurkovičová - člen Liptovská 8 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 08.11.2010
   28.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   23.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Monika Chorváthová - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Ing. Danica Vdovjaková Sabinovská 9 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.2008
   22.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07
   02.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Blažena Baníková - člen Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Apolonia Jozefková - člen Komárnická 12 Bratislava 821 03
   01.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   JURKI - HAYTON, a.s.
   Nové sidlo:
   Domkárska 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovanie obchodu, služieb a investícií v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Michaela Direrova - člen Pifflova 8 Bratislava 851 01
   Monika Chorvathova - predseda Dopravná 37 Bratislava 831 06
   Alena Schillerova - člen Bzovícka 20 Bratislava 851 07