Utwórz fakturę

Schalter - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Schalter
Stan Zniszczono
PIN 35738171
TIN 2020229376
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Schalter
Pekná cesta 17
83105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 402 €
Zysk 1 867 €
Date of updating data: 13.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,785
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 7,785
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,785
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,785
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,785
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,258
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,248
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,248
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,867
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 527
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 527
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Date of updating data: 13.07.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,402
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,402
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9
D. Usług (účtová grupa 51) 9
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,393
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -9
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,393
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 526
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 526
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,867
Date of updating data: 13.07.2016
 • PIN :35738171 TIN: 2020229376
 • Zarejestrowana siedziba: Schalter, Pekná cesta 17, 83105, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1998
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   13.02.2015Nové obchodné meno:
   Schalter, s.r.o. v likvidácii
   15.01.1998Nové sidlo:
   Pekná cesta 17 Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným