Utwórz fakturę

METALFIL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy METALFIL
PIN 35738251
TIN 2020203823
Numer VAT SK2020203823
Data utworzenia 16 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba METALFIL
Šurská 5
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 154 067 €
Zysk 156 550 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336474705, +421336400820, +421336400821, +421336472306, +421336473802, +421336474706
Nr(y) faksu 0336400821
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,919,726
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 905,686
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 903,386
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 107,126
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 423,774
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 361,863
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 10,623
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 2,300
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 2,300
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,012,964
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 186,973
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 176,049
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 5,534
3. Produkty (123) - /194/ 5,390
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 640,597
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 549,568
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 549,568
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88,441
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,588
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,551
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 183,843
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,076
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,076
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,919,726
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 772,194
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 132,777
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 132,777
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,276
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 13,276
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 469,591
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 469,591
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 156,550
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,111,300
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 78,638
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 52,280
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 23,446
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,912
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,007,858
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 200,760
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 200,760
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 541,535
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,494
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,877
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 211,692
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 24,804
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 24,804
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,232
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 36,232
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,129,844
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,154,067
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 3,121,612
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,232
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 244
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,979
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,932,487
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,380,635
D. Usług (účtová grupa 51) 578,328
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 719,017
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 546,668
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 155,164
4. Koszty społeczne (527, 528) 17,185
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,000
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 236,086
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 236,086
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,421
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 221,580
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,171,125
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,610
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 2,588
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 2,588
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 23,380
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 17,479
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 17,479
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,897
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -20,770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 200,810
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 44,260
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,067
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -807
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 156,550
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738251 TIN: 2020203823 Numer VAT: SK2020203823
 • Zarejestrowana siedziba: METALFIL, Šurská 5, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01 16.01.1998
  Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01 19.08.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zita Asenbaum 13 278 € (10%) Cpinova 4 Modra 900 01
  Bruno Mrak 19 917 € (15%) San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
  TARGET S.R.L. 99 582 € (75%) Lainate (MI) 200 20 Taliansko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   08.01.2011Noví spoločníci:
   TARGET S.R.L. Via Ausano Ramazzotti 5 Lainate (MI) 200 20 Taliansko
   07.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   21.11.2009Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Krátka 1 Modra 900 01
   20.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   19.08.2003Noví spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   18.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   21.01.2002Noví spoločníci:
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road - London NW 10 7JH Veľká Británia
   Mario Ondrejka Landauova 12 Bratislava 841 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   20.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   15.03.2001Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   14.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   METALFIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šurská 5 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba konštrukcií z ocele, dreva, plastov v rámci voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Blacklink Limited, IČO: 03 271 882 Bell House 175, RegentStreet London Veľká Británia
   Zita Asenbaum M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Mario Ondrejka Holíčska 3 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Bruno Mrak San Roc Di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Zámocká 292/31 Dubová