Utwórz fakturę

SG FINANCE MANAGEMENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SG FINANCE MANAGEMENT
PIN 35738294
TIN 2020269812
Numer VAT SK2020269812
Data utworzenia 15 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SG FINANCE MANAGEMENT
Révová 7
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 419 €
Zysk 33 404 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232151264
Telefon(y) kom. 0905618740
Nr(y) faksu 0232151260
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 143,311
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 143,311
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,744
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 107,441
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 34,000
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 52,719
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,345
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,377
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 250,752
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,905
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 53,197
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33,404
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,847
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 156,847
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 146,807
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 586
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,342
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 112
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 162,419
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 251
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 160,582
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,586
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 122,158
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,361
C. Usług (účtová grupa 51) 95,557
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,815
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 269
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,156
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 40,261
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 56,915
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3,144
X. Interesu dochód (662) 3,144
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 579
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 579
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 2,565
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 42,826
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 9,422
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 33,404
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738294 TIN: 2020269812 Numer VAT: SK2020269812
 • Zarejestrowana siedziba: SG FINANCE MANAGEMENT, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 15.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Papay 6 640 € (100%) Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   16.09.2011Zrušeny spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 15.01.1998
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   28.05.2008Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu správy bytového/nebytového fondu
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu údržby bytového/nebytového fondu v rozsahu maliarskych prác, upratovacích prác, dokončovacích stavebných prác pri realizácii exteriérov a interiérov
   správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obstarávania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
   čistiace a upratovacie služby
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Noví spoločníci:
   SORIA, a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   27.05.2008Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   17.01.2008Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. Révová 7 Bratislava 811 02
   16.01.2008Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   17.01.2006Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   16.01.2006Zrušené sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   13.10.2005Noví spoločníci:
   SORIA & GREY a.s. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   12.10.2005Zrušeny spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   18.11.2003Noví spoločníci:
   SORIA & GREY, spol. s r.o. IČO: 17 318 807 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.11.2003Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 23.03.1999 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.1998
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.1998 Skončenie funkcie: 30.06.2003
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08
   14.06.1999Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Alexandra Kasperová Donská 17 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   28.08.1998Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   27.08.1998Zrušeny spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   15.01.1998Nové obchodné meno:
   SG FINANCE MANAGEMENT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 14 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania iných než základných služieb
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a veľtrhov
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   Noví spoločníci:
   S - Partners, s.r.o. IČO: 35 680 059 Kominárska 2 Bratislava 832 03
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kasper Šancová 25 Bratislava 831 04
   Ing. Mikuláš Močilenko , CSc. Ivana Bukovčana 14 Bratislava 841 07
   Ing. Miroslav Papay Rajecká 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Pavol Vajs Daxnerovo nám 1 Bratislava 821 08