Utwórz fakturę

TENER Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TENER Slovakia
PIN 35738308
TIN 2020251640
Numer VAT SK2020251640
Data utworzenia 19 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TENER Slovakia
Bajzova 7
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 95 187 €
Zysk 3 229 €
Kapitał 42 557 €
Kapitał własny 318 €
Dane kontaktowe
E-mail tener@tener.sk
Telefon(y) 0253418681, 0903725117, 0239021907
Telefon(y) kom. 0903235190, 0903725117, 0910900551
Nr(y) faksu 0239021907
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 33,515
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 96
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 96
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 96
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,997
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,200
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,200
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,713
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 18,616
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,616
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -2,903
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,084
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,526
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,558
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 422
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 422
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 33,515
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,547
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 35
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 35
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -6,356
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -6,356
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,229
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,927
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 346
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 346
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,878
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 10,834
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,834
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,099
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,371
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 914
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,544
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 116
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 703
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 703
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 41
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 41
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 95,187
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 95,187
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 71,211
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,364
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,612
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 90,472
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 26,670
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,917
D. Usług (účtová grupa 51) 24,246
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 30,662
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,320
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,500
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,842
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 374
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,315
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 267
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,715
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 35,742
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 401
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 387
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -400
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,315
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,086
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,086
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,229
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015