Utwórz fakturę

BDF - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BDF
PIN 35738383
TIN 2020219630
Numer VAT SK2020219630
Data utworzenia 19 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BDF
Segnerova 4
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 22 533 €
Zysk -7 928 €
Kapitał 15 741 €
Kapitał własny 8 020 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421944276406, +421948393314, +421949404429
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 17,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 17,385
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 12
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 8,138
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,138
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,217
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,541
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,676
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 17,385
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 92
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,248
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,847
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -16,599
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,928
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,293
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 112
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 112
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,181
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,198
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,198
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 157
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,826
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 22,533
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 22,533
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,533
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,384
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 11,630
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,571
D. Usług (účtová grupa 51) 2,670
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,473
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,033
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,420
4. Koszty społeczne (527, 528) 20
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,851
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,338
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 117
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,968
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,928
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015