Utwórz fakturę

RAPID - IS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAPID - IS
PIN 35738511
TIN 2021367348
Numer VAT SK2021367348
Data utworzenia 20 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAPID - IS
Lombardiniho 17
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 512 941 €
Zysk 160 012 €
Kapitał 1 059 948 €
Kapitał własny 30 774 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245248849, 0907772990, 0244681269
Telefon(y) kom. 0907772990
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,381,849
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 339,671
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 288,187
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 123,401
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 23,284
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 141,502
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 51,484
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 51,484
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,041,180
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 555,328
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 555,328
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 555,328
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 243
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 243
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 485,609
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,680
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 483,929
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 998
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 998
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,381,849
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 190,786
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 23,471
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 23,471
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 160,012
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,191,063
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5,561
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,561
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,177,540
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 150,306
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,306
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 955,218
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,345
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,494
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 47,177
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,962
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,962
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,512,941
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,512,931
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,304,208
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 461,288
D. Usług (účtová grupa 51) 549,549
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 240,739
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 178,560
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,287
4. Koszty społeczne (527, 528) 892
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 12,170
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 40,215
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 40,215
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 247
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 208,733
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 502,094
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,535
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,535
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,512
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 205,221
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 45,209
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,209
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 160,012
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738511 TIN: 2021367348 Numer VAT: SK2021367348
 • Zarejestrowana siedziba: RAPID - IS, Lombardiniho 17, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 05.09.2003
  Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 02.07.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Gajdoš 6 639 € (100%) Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.07.2005Nové sidlo:
   Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   výroba prefabrikovaných prvkov, pre stavebné odbory
   výroba a predaj betónových zmesí
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 05.09.2003
   29.07.2005Zrušené sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   21.07.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 02.07.2004
   20.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   04.03.2004Nové sidlo:
   Drieňová 7 Bratislava 826 55
   Noví spoločníci:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Gajdoš Lombardiniho 17 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   Ing. Eugen Korec kpt. Rašu 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.09.2003
   03.03.2004Zrušené sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   RAPID - IS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Podunajská 56 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   vykonávanie stavebného dozoru
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a v oblasti výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Alexovič ul. SNP 950/26 Šaľa Skončenie funkcie: 05.09.2003
   Mária Gajdošová Lombardiniho 17 Bratislava Skončenie funkcie: 05.09.2003