Utwórz fakturę

K.ORT. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy K.ORT.
PIN 35738600
TIN 2021386895
Data utworzenia 21 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba K.ORT.
Ružinovská 12
82007
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 994 €
Zysk -1 371 €
Kapitał 30 160 €
Kapitał własny 27 385 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 30,034
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,660
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,660
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,660
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,799
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,933
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,714
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,714
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 219
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,866
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,044
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 9,822
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 575
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 460
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 115
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 30,034
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,013
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 20,081
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 24,555
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -4,474
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,371
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,021
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 608
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 608
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,459
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 638
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 638
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 753
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 289
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 779
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 954
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 954
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,994
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,994
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,994
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,907
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,115
D. Usług (účtová grupa 51) 10,874
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,676
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,191
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,683
4. Koszty społeczne (527, 528) 802
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 236
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 87
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,005
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 860
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 860
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -860
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -773
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 598
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 598
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,371
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266958.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738600 TIN: 2021386895
 • Zarejestrowana siedziba: K.ORT., Ružinovská 12, 82007, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33 20.12.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Dušan Kurčík 6 639 € (100%) Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.12.2007Nové sidlo:
   Ružinovská 12 Bratislava 820 07
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Horný Bar 276 Horný Bar 930 33
   19.12.2007Zrušené sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   10.10.2000Nové sidlo:
   Ružinovská 10 Bratislava 820 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej staroslivosti v odbore ortopédia
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   04.08.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   03.08.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   21.01.1998Nové obchodné meno:
   K.ORT. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Dušan Kurčík Pribišova 19 Bratislava 841 05