Utwórz fakturę

KŠP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KŠP
PIN 35738642
TIN 2020242807
Numer VAT SK2020242807
Data utworzenia 16 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KŠP
Pestovateľská 10
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 743 038 €
Zysk 295 773 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244458561, 0244458692
Telefon(y) kom. +421910111152
Nr(y) faksu 0244458561
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,254,889
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,024
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,024
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,810
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 31,214
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,190,400
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 167,358
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 122
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 167,236
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 761,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 760,316
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 760,316
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 404
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 548
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 261,774
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 174,387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87,387
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 465
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 465
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,254,889
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 439,518
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 415
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 136,027
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 136,027
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 295,773
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 815,371
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 26,483
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 26,058
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 425
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 782,807
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 640,925
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 640,925
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,287
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,821
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,866
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,446
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50,462
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,581
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,581
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,743,038
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 9,834,192
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,908,846
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,320,685
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,068,976
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,878
D. Usług (účtová grupa 51) 163,013
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 156,138
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 116,183
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 34,456
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,499
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 217
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,502
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,502
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,899,961
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 422,353
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 587,325
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,785
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,775
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 42,152
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,301
2. Pozostałe koszty (562A) 16,301
O. Walutowe straty (563) 103
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 25,748
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39,367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 382,986
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 87,213
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 87,213
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 295,773
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738642 TIN: 2020242807 Numer VAT: SK2020242807
 • Zarejestrowana siedziba: KŠP, Pestovateľská 10, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava 16.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Margita Hašková 6 639 € (100%) Černyševského 1281/37 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.12.2004Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a viazacie služby
   02.11.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   01.11.2000Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   13.04.1999Nové sidlo:
   Pestovateľská 10 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   16.01.1998Nové obchodné meno:
   KŠP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na Úvrati 52 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Margita Hašková Černyševského 1281/37 Bratislava