Utwórz fakturę

ALPHA INSPECT SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALPHA INSPECT SLOVAKIA
PIN 35738766
TIN 2021416408
Numer VAT SK2021416408
Data utworzenia 20 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALPHA INSPECT SLOVAKIA
Sklenárova 30
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 23 182 €
Zysk 6 713 €
Kapitał 22 627 €
Kapitał własny 19 053 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253413985, 0903444254
Telefon(y) kom. 0903444254
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 27,128
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 27,122
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,101
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,075
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 24,021
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 264
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23,757
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 6
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 6
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 27,128
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,766
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 935
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 675
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 675
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 10,804
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 10,804
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,713
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,362
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 10
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,352
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 840
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 840
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 319
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 179
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 23,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 23,182
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,181
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,857
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 441
D. Usług (účtová grupa 51) 9,369
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,547
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,463
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 849
4. Koszty społeczne (527, 528) 235
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 307
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 180
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,325
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 13,371
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 631
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 629
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -625
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,700
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,987
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,987
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,713
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738766 TIN: 2021416408 Numer VAT: SK2021416408
 • Zarejestrowana siedziba: ALPHA INSPECT SLOVAKIA, Sklenárova 30, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava 20.01.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miloslav Ducho 6 639 € (100%) Sklenárová 30 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.03.2006Nové sidlo:
   Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   28.02.2006Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   02.02.2004Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   26.08.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPECT SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   25.08.1998Zrušené obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   20.01.1998Nové obchodné meno:
   ALPHA INSPEKT SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie nestrannej kontroly tovaru a služieb na základe zmlúv v obchodnom styku
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   technické testovanie a meranie nákladov v lodnej doprave
   meracie a bezpečnostno-technické služby v preprave tovaru
   poskytovanie služieb spojených s prepravou tovaru a služieb, vzniknutých na prípadných škodách na tovare
   Noví spoločníci:
   ALPHA INSPECT Warenprüfung GmbH Nussdorferstrasse 3/10 -11 Viedeň 1090 Rakúska republika
   Boris Bival Auhofstrasse 23173/4 Viedeň 1130 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Ducho Sklenárová 30 Bratislava