Utwórz fakturę

SARAJ - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SARAJ
PIN 35738936
TIN 2021424801
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SARAJ
Pifflova 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 43 089 €
Zysk -12 707 €
Kapitał 15 726 €
Kapitał własny 475 €
Dane kontaktowe
E-mail hardypub@gmail.com
Telefon(y) 0262410983
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 23,289
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,373
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,373
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,373
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,916
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,516
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,516
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,000
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,000
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,400
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,602
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 798
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 23,289
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -853
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,391
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,391
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 463
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 463
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -12,707
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,142
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 703
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 703
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,439
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,002
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,002
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,841
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,161
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 684
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 538
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 213
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 43,089
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 43,089
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 43,089
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,186
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 14,823
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,932
D. Usług (účtová grupa 51) 7,625
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 28,782
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 21,195
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 7,460
4. Koszty społeczne (527, 528) 127
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 909
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 909
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,097
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,709
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 130
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 130
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,227
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -12,707
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4256440.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738936 TIN: 2021424801
 • Zarejestrowana siedziba: SARAJ, Pifflova 2, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 05.04.2004
  Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 05.04.2004
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Eva Mikulášková 3 320 € (50%) Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
  Mgr. Jana Lednárová 3 320 € (50%) Pifflova 2 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2004Nové sidlo:
   Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eva Mikulášková Šaštínska 28/399 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 05.04.2004
   Mgr. Jana Lednárová Pifflova 2 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 05.04.2004
   13.05.2004Zrušené sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   26.09.2003Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 09.11.2000
   25.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   19.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 06.07.2002
   18.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   27.11.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   Radovan Vašut Karadžičova 41 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľuboš Vašut Ráztočná 23 Bratislava 821 07
   26.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   27.07.2000Noví spoločníci:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   26.07.2000Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   12.05.1999Nové sidlo:
   Drieňová 14 Bratislava
   Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   11.05.1999Zrušené sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   02.10.1998Noví spoločníci:
   ABSOLUT PEAK, a.s. IČO: 35 751 592 Ondavská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Vašut Justičná 11 Bratislava
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   17.09.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   11.05.1998Noví spoločníci:
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   Ing. Ivan Považanec Galba-vého 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bíro Znievska 36 Bratislava
   Róbert Dinič Ďatelinova 9 Bratislava
   10.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   SARAJ, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svidnícka 19 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Muhamed Šabanovič Svidnícka 19 Bratislava