Utwórz fakturę

ASV - náradie - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ASV - náradie
PIN 35738944
TIN 2020229552
Numer VAT SK2020229552
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ASV - náradie
Púchovská 8
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 272 260 €
Zysk 30 578 €
Kapitał 94 513 €
Kapitał własny 17 918 €
Dane kontaktowe
E-mail naradie@asv.sk
Telefon(y) 0244881224, 0249207133
Nr(y) faksu 0244888036
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 116,110
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,860
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,860
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,860
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 110,314
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,182
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 84
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 51,098
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 45,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,582
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,582
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,867
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,683
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,680
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 936
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 936
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 116,110
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,495
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 120,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 120,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,540
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,540
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -111,623
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -111,623
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,578
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,550
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 144
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 144
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 65,500
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,722
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,722
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,542
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,036
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,888
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,312
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,906
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 1,906
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 65
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 65
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 272,181
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 272,260
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 270,611
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,569
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,996
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 166,249
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,161
D. Usług (účtová grupa 51) 25,333
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 36,501
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,410
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,311
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,780
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 134
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,716
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,716
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 902
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 35,264
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,437
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,726
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,429
2. Pozostałe koszty (562A) 3,429
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 297
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,726
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 31,538
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 30,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35738944 TIN: 2020229552 Numer VAT: SK2020229552
 • Zarejestrowana siedziba: ASV - náradie, Púchovská 8, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 styczeń 1998
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Sklenár, CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01 26.01.1998
  Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 06.02.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ASV a.s. 120 000 € (100%) Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Kravárik Ľudovíta Fullu 3094/14 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.02.2006
   06.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   17.04.2001Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kučera Súbežná 7 Bratislava 811 04
   16.04.2001Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   07.08.2000Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Jendek Na Pasekách 18 Bratislava 831 06
   20.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.01.1998Nové obchodné meno:
   ASV - náradie s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   ASV a.s. IČO: 35 735 058 Púchovská 8 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Encinger Jungmanova 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Sklenár , CSc. Dedovec 411 Považská Bystrica 017 01