Utwórz fakturę

Caravella - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Caravella
PIN 35738952
TIN 2021400469
Data utworzenia 26 styczeń 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Caravella
Tupolevova 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 195 €
Zysk 469 €
Kapitał 30 528 €
Kapitał własny 30 076 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421903311652
Telefon(y) kom. +421903311652
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,020
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,020
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,538
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14,538
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 31,558
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,544
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 22,772
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 469
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,014
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 669
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 635
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 14,195
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 14,195
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 13,141
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,424
C. Usług (účtová grupa 51) 5,314
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 208
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,256
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,939
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,054
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 7,457
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 105
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 105
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -105
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 949
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 469
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248396.tif
Date of updating data: 25.06.2015